Voorwaarden voor het insturen van een artikel

Bij het insturen van een artikel verklaart u akkoord te zijn met de volgende voorwaarden:

  • Bulletin behoud ten alle tijden het recht de door mij verstrekte tekst en of beeld materiaal te wijzigen  of in zijn geheel niet te plaatsen.
  • Ik geef toestemming aan Bulletin en haar redactie om de door mij geleverde teksten en beelden naar eigen inzicht te gebruiken op website (‘s) en of sociale media.