Weigering Drank- en Horecavergunning; sluiting pand

Burgemeester Giel Janssen van de gemeente Halderberge heeft op 6 mei 2015 besloten om de aanvraag voor een horeca vergunning van de exploitant van de Kade 4 (Shoarmazaak Turan) in Oudenbosch te weigeren. Daarnaast heeft hij besloten om de zaak te sluiten voor het publiek omdat uit onderzoek bleek dat de exploitant niet voldoet aan de eisen van goed levensgedrag.

 

Nadat  een horeca-vergunning is aangevraagd wordt (zoals gebruikelijk bij elke aanvraag voor een drank- en horecavergunning) onderzoek naar de aanvrager uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de exploitant van de Kade 4 niet voldoet aan de eisen van goed levensgedrag. Er is een negatief advies uitgebracht door politie en justitie bij het antecedentenonderzoek van de exploitant.

 

Op woensdag 6 mei 2015 is de exploitant schriftelijke kenbaar gemaakt dat zijn aanvraag om een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet wordt geweigerd. De exploitant krijgt zelf de gelegenheid om zijn zaak te sluiten voor vrijdag 8 mei 2015. Als de zaak niet door de eigenaar gesloten wordt, dan wordt deze door de gemeente gesloten.

 

Tegen het besluit staat nog bezwaar open, dit heeft echter geen opschortende werking voor de sluiting van de zaak.