Willemsz bouw b.v. realiseert Brede School Hoeven

De bouwaannemer voor de Brede School in Hoeven is bekend: Willemsz bouw b.v. gaat het gebouw realiseren. Het bedrijf heeft de tweede aanbesteding gewonnen voor de bouw van het door TenW architecten adviseurs ontworpen gebouw.

Op een gedeelte van het voormalige hoofdveld van VV Hoeven, achter sporthal de Parrestee, wordt de Brede School Hoeven gerealiseerd. In de Brede School worden de fusiescholen Reuzelaar en Lindenlommer gehuisvest. Er is ruimte gereserveerd voor de ingroei van bibliotheek, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Het ontwerp van TenW architecten adviseurs kenmerkt zich aan de buitenzijde door de gebogen vrije vormen aan de voorzijde en de rechthoekig vormgegeven lokalen aan de achterzijde van het gebouw. Hiermee komt het verschil tussen de rustige leszones en de dynamische middenzone ook in architectuur tot uitdrukking komt.

Tweede aanbestedingsprocedure geslaagd
Vanaf de tweede helft van vorig jaar is gewerkt aan het definitieve ontwerp van het gebouw. Vervolgens is eind februari de aanbestedingsprocedure gestart om zodoende een aannemer te selecteren voor de bouw van de nieuwe Brede School. Deze eerste aanbesteding is niet gelukt omdat alle inschrijvers ruim boven het in de aanbestedingsstukken genoemde plafondbedrag een aanbieding deden.

Hierna is in overleg met het onderwijs en de architect het ontwerp aangepast. Begin juni is een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart. Half juli is vervolgens de aanbestedingskluis geopend en bleek dat alle zeven ingediende aanbiedingen boven het beschikbare budget zaten. Om deze reden heeft het college de gemeenteraad gevraagd om € 139.000,- (ex. btw) extra beschikbaar te stellen voor de bouw van de Brede School in Hoeven. Op deze manier kon de opdracht toch gegund worden aan de laagste inschrijver: Willemsz bouw b.v. uit Sprang-Capelle. Een meerderheid van de gemeenteraad kon instemmen met deze verhoging van het budget.

Wethouder Jan Paantjens, wethouder onderwijs: “Ik ben blij dat we nu een aannemer hebben kunnen selecteren om de Brede School in Hoeven te kunnen realiseren. Ondanks de noodzakelijke aanpassingen die we hebben gedaan, kunnen we toch een gebouw realiseren wat qua materiaalkeuze esthetisch en onderwijskundig de juiste kwaliteit heeft. Ook door het snelle handelen van onze gemeenteraad kunnen we nu voortvarend aan de slag met de realisatie van dit gebouw en blijven we binnen de planning”.

Oplevering en ingebruikname
Het perceel is inmiddels bouwrijp gemaakt. Binnenkort wordt door Willemsz b.v. gestart met de bouw van het complex. Naar verwachting wordt het complex voor 1 oktober 2017 opgeleverd, waarna de scholen kunnen gaan verhuizen en het complex in gebruik kan worden genomen.

Inrichting buitenruimte
Parallel aan het bovenstaande traject wordt momenteel het plan voor de buitenruimte verder uitgewerkt. Hieronder valt onder andere de definitieve inrichting van de parkeerterreinnen aan Achter ’t Hof en de Bovendonksestraat en de definitieve ontsluitingsroute van en naar de school. Het inrichten van de buitenruimte is naar verwachting gereed op het moment dat de nieuwe brede school in gebruik genomen gaat worden.